pokonywanie trudności mamy we krwi

idea biegu

Bieg Powstania Wielkopolskiego to impreza sportowo-kulturalna upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.

Uczestnicy oprócz rywalizacji stricte sportowej wezmą udział w swoistej ścieżce edukacyjnej mającej za zadanie przybliżenie tego niedocenianego wydarzenia historycznego. Bieg ma na celu propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, krzewienie postaw patriotycznych, budowanie świadomości o chlubnej historii Wielkopolan i Polaków.

trasa biegu

Trasa biegu składa się z jednej, 10 kilometrowej pętli.
Ze względów bezpieczeństwa prezentowana trasa może ulec niewielkim modyfikacjom.

utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu kołowym potrwają na prezentowanej trasie Biegu 27 grudnia 2019 od godziny 18:00 do godziny 19:50, zaś w ruchu pieszych i rowerów do godziny 20:20 (odcinek biegu obejmujący wschodnią Wartostradę).

regulamin

Kliknij TUTAJ aby pobrać Regulamin Biegu w formie elektronicznej.

Wprowadzenie

1. Organizatorem Biegu Powstania Wielkopolskiego, zwanego dalej „Biegiem” jest Stowarzyszenie „Bieg Powstania Wielkopolskiego” z siedzibą w Poznaniu, a patronami Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.
2. Celem Biegu jest propagowanie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, upamiętnienie 101 rocznicy jego wybuchu, krzewienie postaw patriotycznych, budowanie świadomości o chlubnej historii Wielkopolan i Polaków, promocja sportu, promocja województwa Wielkopolskiego oraz promocja miasta Poznania.

Czas i miejsce Biegu

3. Bieg odbędzie się w piątek, 27 grudnia 2019 r w Poznaniu o godz. 19:00 na dystansie 10km.
– Start, meta oraz strefa finishera zorganizowane zostaną między mostem Jordana a Bramą Poznania ICHOT.
– Trasa Biegu składa się z jednej 10km pętli, zlokalizowana jest w ścisłym centrum Poznania. Nawierzchnia to asfalt i kostka brukowa, profil umiarkowanie pofałdowany. Planowany kierunek biegu zakłada start z okolic mostu Jordana w kierunku zachodnim ulicami: Ostrów Tumski, most Chrobrego, Estkowskiego, Małe Garbary, Św. Wojciech, Księcia Józefa, Niepodległości, Św. Barbary, Kulasa, Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich, Ogrodowa, Półwiejska, Krakowska, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, most Św. Rocha, Przystań, Wartostrada na południe do wysokości klubów sportowych Warta i Energetyk, po nawrocie z powrotem Wartostradą na północ do mety przy moście Jordana. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. Mapka z trasą Biegu zostanie zamieszczona na stronie organizatora www.biegpowstaniawlkp.pl. Organizator wystąpił do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o atest trasy. UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej modyfikacji trasy, odwrotnego kierunku biegu w stosunku do wyżej podanego oraz przesunięcia czasu startu biegu do 60min od planowanego ze względu na wymogi bezpieczeństwa oraz trwające remonty ulic i infrastruktury w centrum miasta. Informacje o ww ewentualnych zmianach zostaną podane zapisanym uczestnikom najpóźniej do 24.12.2019 r.
– Limit czasu na ukończenie zawodów to 80 minut. Pomiar czasu zostanie dokonany w sposób elektroniczny, na podstawie chipu z pakietu startowego.
– W dniu zawodów od g. 17 w okolicy startu i mety będzie zorganizowany darmowy depozyt dla uczestników Biegu. Korzystanie z depozytu odbywa się za okazaniem nr startowego.
– Po zawodach każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz folię NRC (pamiątkową koszulkę techniczną uczestnik otrzymuje przed Biegiem w pakiecie startowym tylko przy wyborze pakietu premium).
Ustala się limit uczestników na 1918 osób.

Warunki uczestnictwa

4. W Biegu mogą wziąć udział osoby które na dzień zawodów będą miały ukończone 16 lat, zarejestrują się oraz wniosą opłatę startową (znajdujące się na trasie biegu osoby poniżej 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką swoich opiekunów prawnych, a organizator nie traktuje ich jak uczestników biegu i nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo).
Przez zaakceptowanie niniejszego regulaminu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegu oraz na publikację swojego wizerunku w mediach dotyczących Biegu, jak również na wysyłanie informacji o Biegu na podany przy rejestracji adres e-mailowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922). Przystąpienie do Biegu jest jednoczesnym oświadczeniem uczestnika o świadomym wzięciu udziału w Biegu i braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego w warunkach Biegu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę na bieg podpisaną przez rodzica lub innego opiekuna prawnego.
Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od kolejności zapisu oraz wybrania lub niewybrania
opcji premium z pamiątkową koszulką techniczną:
– 49 zł płatne dla pierwszych 1000 zapisanych uczestników,
– 59 zł płatne dla kolejnych zapisanych uczestników- od 1001 do 1918,
– dodatkowe 30 zł płatne za wysokiej jakości pamiątkową koszulkę techniczną,
– zapisy online przyjmowane będą do wyczerpania limitu zawodników, lecz nie dłużej niż do 10 grudnia 2019.
– Gdyby limit uczestników biegu nie został wyczerpany w zapisach elektronicznych będzie możliwość zapisania się w dniu zawodów w godz. 11.00-16.00 w biurze zawodów przy Bramie Poznania ICHOT za wpisowym płatnym gotówką w kwocie 100 zł (pakiet premium). W tym przypadku organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów- jego uzupełnienie nastąpiłoby w ciągu 4 tygodni od daty zawodów.
Numery startowe zostaną przydzielone po zakończeniu rejestracji. Imienne pakiety startowe będzie można odebrać w budynku Bramy Poznania ICHOT przy ulicy Gdańskiej 2 w dniach 20-22 grudnia w godzinach 10-19 osobiście lub za pełnomocnictwem, którego wzór organizator zamieści na profilu na fb.
Podczas trwania Biegu numer startowy musi być cały czas widoczny. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do wskazówek organizatorów i upoważnionych przez nich ochroniarzy, wolontariuszy i innych osób oznaczonych kamizelkami, koszulkami lub identyfikatorami organizatora. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać zdyskwalifikowane.

Klasyfikacje i nagrody

5. Pamiątkowymi statuetkami nagrodzone zostaną osobno kobiety oraz mężczyźni zajmujący miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach (kryterium jest sam rok urodzenia) :
– open,
– 16-30,
– 30-40,
– 40-50
– 50+.
Kategoria open zostanie nagrodzona dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Statuetkami nagrodzeni zostaną także uczestnicy: najmłodszy, najstarszy oraz z najlepszym przebraniem powstańczym.
Dodatkową klasyfikacją jest klasyfikacja służb mundurowych (open kobiety, open mężczyźni). Przez służby mundurowe rozumie się: żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej- zarówno w czynnej służbie jak i w stanie spoczynku. Osoby chcące wziąć udział w klasyfikacji służb mundurowych powinny zaznaczyć taką opcję na etapie rejestracji oraz móc potwierdzić fakt przynależności do danej służby odpowiednim dokumentem przy odbiorze pakietu startowego. Odbiór nagród następuje podczas ceremonii wręczenia nagród bezpośrednio po Biegu. Wyniki będą umieszczone na stronie internetowej organizatora.

Spory

6. Ewentualne spory natury sportowej wynikłe podczas zawodów rozpatrzy komisja sędziowska powołana przez organizatora. O fakcie zaistnienia sytuacji spornej należy powiadomić organizatora bezpośrednio po Biegu. W innych sprawach związanych z Biegiem, a nieuregulowanych bezpośrednio w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym regulaminie decyduje organizator.

Kliknij TUTAJ aby pobrać Pełnomocnictwo do odbioru pakietu startowego.

aktualności

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Organizacja non profit
3K

Bieg miejski oraz wydarzenie kulturalne.

Bieg Powstania Wielkopolskiego

4 months 3 weeks ago

Na naszej stronie internetowej możecie już oglądać zdjęcia piątkowego biegu. Klimatyczne ujęcia z Mostu Jordana potwierdzają, że wybór miejsca startu i mety był właściwy 😍 seorestart.pl/biegwlkp/index.php/galeria-biegu-2019/

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego

4 months 3 weeks ago

W związku z opóźnieniem startu naszego Biegu oraz komunikatem Poznańskiej Policji o rzekomym braku ostatecznej opinii Policji na Bieg Powstania Wielkopolskiego organizator oświadcza, że zgoda na Bieg została wydana 7 dni przed imprezą. Natomiast odbiór zabezpieczenia trasy przez Policję przed samym startem następował bardzo powoli, skutkiem czego doszło do półgodzinnego jego opóźnienia. Wynikało ono z faktu, że funkcjonariusze Policji nadzwyczaj skrupulatnie sprawdzali poszczególne osoby zabezpieczające trasę biegu. Jako organizatorzy niezwłocznie wprowadzaliśmy w życie wszystkie zalecenia Policji. Gdy zakończono drugi, ostateczny objazd trasy po wprowadzonych poprawkach zniecierpliwieni uczestnicy na widok powracających radiowozów wystartowali sami, bez naszego sygnału startowego. W tym momencie trasa była już zabezpieczona, odebrana i po wprowadzonych poprawkach. Należy dodać, że wymagania poznańskiego Wydziału Ruchu Drogowego są dla imprez biegowych bezprecedensowo wysokie i kosztowne w skali całego kraju. Organizator te wymagania spełnił- ok 920 uczestników którzy stanęli na starcie było zabezpieczanych przez 210 osób służby porządkowej i informacyjnej ze…

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego

4 months 4 weeks ago

Czy po Bożonarodzeniowym świętowaniu myślicie już o jutrzejszej logistyce przed biegiem? Polecamy dotrzeć do nas komunikacją miejską (Brama Poznania, ul. Gdańska 2). Jeżeli jednak będziecie poruszać się samochodem, to aby uniknąć problemów z parkowaniem możecie skorzystać z jednego z następujących parkingów: - bezpłatny niestrzeżony parking przy Termach Maltańskich. Oddalony o 2 km od strefy startu i mety, zatem zaledwie 12-15 minut truchtem - płatny strzeżony parking ZDM przy ulicy Chwaliszewo. Oddalony o 1 km od strefy startu i mety, zatem zaledwie kilku minut truchtem. Przy poruszaniu się samochodem weźcie pod uwagę fakt, że trasa biegu będzie wyłączona z ruchu już od godziny 18:00. Na miejscu od godziny 17 będziecie mogli skorzystać z darmowego depozytu. Korzystanie z depozytu odbywa się na podstawie i za okazaniem nr startowego.

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego

5 months 1 day ago

Wczoraj zakończyliśmy wydawanie pakietów startowych. Jak widać po komentarzach i wiadomościach wielu z Was przeoczyło regulaminowy termin ich odbioru. W związku z tym właśnie organizujemy wydawanie pakietów także w dniu biegu. Będzie to możliwe w tym samym miejscu- w biurze zawodów w budynku Bramy Poznania w godzinach 11-16. Jest to dla nas spore utrudnienie przed samym biegiem, zatem prosimy abyście przybyli raczej wcześniej niż później 🙂

Bieg Powstania Wielkopolskiego

Bieg Powstania Wielkopolskiego

5 months 3 days ago

Takie oto medale będą czekać na Was na mecie🤩 Powodzenia!! 💪💪🏃‍♂️🏃‍♀️

galeria zdjęć

archiwum

2018

2017

2016

2015

KONTAKT

Biuro biegu

Stowarzyszenie
„Bieg Powstania Wielkopolskiego”

Os. Jana III Sobieskiego 3/1,
60-688 Poznań

KRS 0000560616
NIP 9721255404
REGON 36166086300000

Dołącz do nas na Facebooku